Nasz program

Zwiększenie
obronności i bezpieczeństwa

Obronność i bezpieczeństwo obywateli w dzisiejszych czasach jest sprawą zniezwykle istotną, dlatego proponujemy:
 • Inwestycje w Siły Zbrojne: Zobowiązanie do zwiększenia budżetu na modernizację i rozwój sił zbrojnych, zapewniając wyposażenie i szkolenie na najwyższym poziomie.
 • Współpraca Międzynarodowa: Działania na rzecz wzmacniania sojuszów międzynarodowych, promowanie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego.
 • Bezpieczeństwo Cybernetyczne: Inwestycje w cyberbezpieczeństwo, aby chronić kraje przed zagrożeniami związanymi z przestrzenią cybernetyczną.
 •  

ZUS i NFZ w ramach
opłacanych podatków

Służba zdrowia i opłacanie składek zdrowotnych to kwestia, którą natychmiast trzeba się zająć. Obecne prawo dotyczące służby zdrowia jest conajmniej niedoskonałe, dlatego:
 • Składki ZUS w ramach podatków: Dość już dodatkowych kosztów! Chcemy aby składki na świadczenia zdrowotne były płacone w ramach obecnych stawek podatkowych od osób fizycznych.
 • Transparentność Finansowa: Dążenie do transparentności w zarządzaniu środkami ZUS, aby obywatele mieli pełen wgląd w wykorzystanie swoich składek.
 • Efektywność Systemu: Przeprowadzenie kompleksowej reformy ZUS i NFZ, z naciskiem na zwiększenie efektywności, eliminację biurokracji i poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Services Image

Leki na receptę
w niskich cenach

Zdrowie to najcenniejsze co człowiek posiada, gdy zaczyna go brakować, każdy powinien mieć możliwość leczenia.
 • Program Leków Dostępnych dla Wszystkich: Wprowadzenie programu umożliwiającego dostęp do podstawowych leków na receptę za symboliczną opłatą w wysokości maksymalnie 10 złotych.
 • Współpraca z Producentami: Negocjacje cenowe z producentami leków, aby zapewnić dostępność tanich, a jednocześnie skutecznych środków na receptę.
 • Leki przypisane na stałe: Również te medykamenty muszą być dostępne dla osób tego potrzebujących, w kwotach, które nie nadwyrężą domowego budżetu.

tak, dla świeckiego
państwa prawa

Wystarczy już mieszania się Kościoła do politki! Czas na sprawiedliwe i praworządne działania.
 • Rozdział Kościoła od Państwa: Ustanowienie jasnej granicy między instytucjami państwowymi a religijnymi, w tym wyeliminowanie finansowania instytucji kościelnych ze środków publicznych.
 • Równość Wyznań: Promowanie równości przed prawem dla wszystkich wyznań i niewyznających, zapewniając neutralność światopoglądową państwa.
 • Oświata Świecka: Wspieranie edukacji świeckiej, opartej na faktach naukowych, a nie na konkretnym światopoglądzie religijnym.